13 ความลับที่คุณไม่ทราบเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์

SOC container (Shipper Owned Container) ตู้คอนเทนเนอร์มือสอง ที่ใช้สำหรับเพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ประเทศต่างๆ

ตู้คอนเทนเนอร์ SOC เป็นตู้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ส่งสินค้าสามารถบริหารจัดการเวลาเองได้ โดยการซื้อหรือทำความตกลงเช่าจากผู้ให้บริการ ซึ่งกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตู้ผลิตภัณฑ์นั้น สามารถจัดหมวดหมู่ได้จากรหัสตู้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกัน

การขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ จำเป็นต้องนึกถึงต้นเหตุหลายประเภท ตู้คอนเทนเนอร์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ ซึ่งต้องมององค์ประกอบ ดังเช่นว่า จะเช่า หรือ ซื้อตู้ ความถี่สำหรับการจัดส่งสินค้าของเรามีมากเท่าไหร่ รูปแบบของตู้ แล้วก็กระบวนการขนส่งตู้ไปยังจุดหมายปลายทาง

ซึ่งในบางครั้งการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปที่ประเทศต่างๆ จะต้องพักสินค้าไว้ในตู้สินค้าตรงเวลาหลายสัปดาห์ หรือมีเหตุที่ทำให้กระบวนการาช้า ก็ย่อมเป็นการคุ้มค่ามากกว่าที่เจ้าของผลิตภัณฑ์จะเลือกใช้ตู้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองในการเก็บแล้วก็พักผลิตภัณฑ์เอาไว้เป็นระยะเวลานานๆเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าปรับรายวันให้กับสายการเดินเรือ

ข้อดีของการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ SOCหมายถึงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องวิตกกังวลในหัวข้อการรับและคืนตู้สินค้า และค่าเสียหายต่างๆซึ่งนับว่าเป็นหัวข้อสำคัญหากจุดหมายปลายทางขนส่งผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ภายในเขตพื้นที่ไกลห่างหรือพื้นที่เฉพาะ หรือในกรณีที่จะต้องพักผลิตภัณฑ์เอาไว้ในตู้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน โดยตอนนี้ การเป็นเจ้าของตู้สินค้าก็ไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งยังมีตัวเลือกให้ซื้อหรือเช่าตามตอนที่อยากได้ได้

ถึงแม้ว่า SOC container (Shipper Owned Container) จะเป็นตู้คอนเทนเนอร์มือสอง แม้กระนั้นมีการคัดคุณภาพเป็นอย่างดี เป็นเกรดที่ยังใช้งานสำหรับในการส่งออก https://cillensmis.doodlekit.com/blog/entry/15124320/4- ขนส่งทางแม่น้ำเป็นระยะเวลานานๆที่จำเป็นต้อง ทนแดด ทนฝน ทนน้ำทะเล โดยภายในก็ยังสามารถปรับปรุงเป็นห้องรักษาอุณหภูมิสำหรับสินค้าที่เป็นของสดได้

การจะเลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับในการขนส่งนั้น ส่งผลต่อทุนในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสม เพื่อเป็นการจัดการต้นทุน ไม่ให้จำต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

image